BDDK Lisans Kararı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMUNDAN:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI KARAR SAYISI: 7166 KARAR TARİHİ: 30 / 12 / 2016

(06.01.2017 tarih ve 29940 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Kurul Başkanlığının 29.12.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 29.12.2016 tarih ve 12509071-113-E.29641 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Tam Fatura Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

Anılan Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işbu kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.